Jak pozbyć się kłopotu z nierzetelnym dłużnikiem?

Zadłużenia powstają nie wyłącznie na skutek obowiązków kredytowych w bankach. W szeregu przypadków wierzycielami są również osoby prywatne, jakie udzielają pomocy pieniężnej z odpowiednim zabezpieczeniem. Którym? Najczęściej są to rozmaitego rodzaju weksle. To właśnie na tych pismach należałoby się skoncentrować omawiając zagadnienie jakim jest coraz popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym bazuje ta usługa? Kto ją świadczy oraz jakie są tego korzyści?

Skup weksli od osób fizycznych

Każda pełnoletnia jednostka, która nie ma ograniczonej zdolności do czynności ustawodawczych ma prawo emitować osobiste weksle. To właśnie z ich użyciem możliwe jest:

•             opłacenie faktury vat;

•             zabezpieczenie pożyczki lub ewentualnie umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych lub ewentualnie państwowych;

•             udzielić gwarancji.

Skup weksli własnych lub też od osób fizycznych jest fenomenalną usługą dla wierzycieli, jakich dłużnicy używając jako środka płatniczego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. Wtedy szczególne firmy odkupują takie zobowiązania od biznesmenów za mniejszą sumę stając się równocześnie nowym wierzycielem osoby dłużnej.

Istnieją także weksle in blanco

Jest to dość charakterystyczny typ weksla, jaki definiowany jest mianem „gołego”. Firmy, w ofercie których odnaleźć wolno skup weksli in blanco posiadają nadzwyczaj precyzyjne wymagania wobec ewentualnych kontrahentów. Często na przykład nie godzą się na zakup weksla bez sporządzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto może skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele mający weksle, jakich termin płatności upłynął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę ochronioną wekslem;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie wykupili weksla w całości;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie odpowiadają na polubowne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezowocnym procesie windykacyjnym.

Zdaniem agentów firm skupujących weksle ich kontrahentami zazwyczaj są przedsiębiorcy, jacy próbują odebrać środki z niezapłaconych faktur. To właśnie dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy i ponosić strat połączonych z czynnościami windykacyjnymi.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*